Nieuws

 
Weetjes, onderwerpen, vragen, mening, standpunten over een speciaal onderwerp, foto’s, bezoekjes, redactionele artikelen. Noem het, en het wordt hier gecommuniceerd.
 
Kandidaten
17 januari 2022

PPC heeft kandidatenlijst vastgesteld

Politieke Partij Coevorden (PPC) heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vastgesteld.
Twee Dalenaren voeren de lijst aan: Fractievoorzitter Henk Bouwers staat op 1 en Evelien van Hillo-Wolting op 2. Harm Nijmeijer uit Holsloot is de nummer 3 en Dalense Marijke Bakker-Zwiers neemt plaats 4 in. De overige kandidaten zijn: 5. Giny Eising, Dalerveen – 6. Froukje Dokter, Coevorden en 7. Ab Kamping, Oosterhesselen.

“PPC is een kleine partij met serieuze kandidaten die zich inzetten om de burgers te vertegenwoordigen en de gemeente mede te besturen,” aldus lijstaanvoerder Henk Bouwers.
Hierin ligt ook de kracht

Fijne feestdagen!
21 december 2021
De fractie van PPC wenst u fijne feestdagen!
Maar ook: veel sterkte voor wie de feestdagen niet zullen zijn zoals u had gewenst.

 
Participatiewet
14 december 2021

PPC heeft vragen gesteld aan het college over de Participatiewet. Na de decentralisaties van de Participatiewet van 2015 zouden gemeenten meer ruimte krijgen om een eigen lokaal beleid te voeren.Zie hieronder de vragen en antwoorden.

  1. Heeft de gemeente Coevorden van deze mogelijkheid gebruik gemaakt? Graag onderbouwen.

filmpje
12 november 2021
Wij vinden er wat van! Hebben jullie de afgelopen weken onze sta
Windmolens
15 september 2021

PPC heeft vragen gesteld aan het college over de Uitspraak van de Raad van State over windmolens in onze gemeente. De inleiding, vragen en antwoorden staan hieronder.

Op woensdag 30 juni 2021 plaatste RTV Drenthe op haar website het volgende artikel:

Quote

Uitspraak RvS over windmolens geeft bezwaarmakers kans bij rechter'

Het kabinet heeft in de landelijke normen die gelden voor de bouw van windmolens geen rekening gehouden met de effecten die de molens op het milieu hebben. En dat had het kabinet wel moeten doen. Die effecten moeten nu alsnog goed worden onderzocht, zo heeft de Raad van State bepaald. Het besluit van de hoogste bestuursrechte

Welkom bij PPC
30 augustus 2021
De toekomstige huisvesting van RSG De Nieuwe Veste. Ondersteuning van onze sportverenigingen en cultuur. Hoe maken we de Markt in de stad mooier? Hoe blijft het groen in/rond onze dorpen netjes en ook biodivers? Zomaar wat onderwerpen die de gemeentelijke politiek in Coevorden aangaan. Wij vinden er wat van! Jij ook?
 
Minimumloon naar 14 euro
07 juli 2021
Bij de raadsvergadering van 6 juli heeft PPC onderstaande motie ingediend. Wat PPC betreft een motie met inhoud. Iemand die we spraken en zich hier hard voor maakt, zei treffend: "Ik ben blank, ik ben man, ik kom uit een warm nest en ik bleek intelligent te zijn. Deze voorrechten heeft niet iedereen. Daarom zet ik me in voor het Minimumloon naar 14 Euro".
Pitch Kaderbrief
07 juli 2021
Gisteren, 6 juli, vond de raadsvergadering omtrent de Kaderbrief plaats. PPC koos deze keer voor een creatieve én inhoudelijke bijdrage.

Toehoorders, collega raadsleden, voorzitter,

We laten u graag kennis maken met Dylan. Dylan behoort tot de PPC familie. Dylan is bijna 2 jaar oud en woont in een van de kleinere dorpen van onze gemeente. Onze fractie is, kijkend vanuit de blik van dit heerlijke ventje, door de gemeente gereden.

We zijn gestart vlak bij de Holwert. Dylan is ontzettend stoer, want hij gaat bijna naar de kinderopv

Verantwoordelijkheden Raad en College
18 juni 2021
Wat behoort tot de verantwoordelijkheid van de raad? En wat tot die van het college? Een interessante vraag in een interessant krachtenveld.
Vanmiddag (vrijdag 18 juni) zit Evelien van Hillo-Wolting
Vragen aan college over evenementenbeleid
18 juni 2021

Inleiding:

De fractie van PPC heeft twee factoren aan elkaar gekoppeld:

A.

In het jaarverslag 2020 staat op pagina 8 bij Aantrekkelijk Coevorden het volgende:

In 2020 hebben we moeten incasseren dat veel evenemente

Vorige - 1 - 2 - 3 - 4 - Volgende